logo apollo

Apollokoret er et ambitiøst amatørkor i Vejle. Repertoiret er bredt og varieret: Nyt og gammelt, rytmisk og mindre rytmisk, musicals, gospel, rock, pop, dansk og udenlandsk. Vi har en god stemmefordeling med aktuelt 40 kvinder og 18 mænd i alle aldre. Alle sangentusiaster, som henter energi og humør i korsamværet og nyder at videreformidle glæden ved sang og musik. Koret synger i AOF's regi. 

Vi øver hver tirsdag kl. 19.00-21.30 i Treschowsgade 2, Vejle og deltager typisk i 6-8 årlige offentlige arrangementer.  

Apollokoret så dagens lys i 1895. Oprindelig som mandskor og arbejdersangkor. Siden 1963 som blandet kor. Apollokoret er medlem af DASOM (Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund), og selv om tilknytningen til arbejderbevægelsen er begrænset i dag, er vi stadig gode for en arbejdersang eller to.

I korets vedtægter skriver vi:
Korets formål er - med sangglæden som udgangspunkt og med et nutidigt og bredt repertoire af danske og udenlandske sange - at sikre korets fortsatte udvikling. Samtidig ønsker Apollokoret at være et aktivt element i kulturlivet, som er kendetegnet ved at kunne sammensætte et program til enhver lejlighed og fremføre det med en overbevisende kvalitet.

Øvestedet

Medlemsskab

Ønsker man optagelse i koret, er der optagelsesprøve efter 13 øveaftener. Først når man er optaget i koret, kommer man med ud på jobs.

Medlemsskab koster 700 kr. pr. sæson.

Vi øver hver tirsdag aften fra 19.00 til 21.30 på Treschowsgade 2, Vejle, i Østerbos lokaler. Derudover ca. 2 gange årligt en hel kordag (i en weekend).