H

 • Halleluja
 • Har du visor
 • Have yourself a merry little Christmas
 • Hele verden er vores
 • Here, There and everywhere
 • Hil Atlantis
 • His name will shine
 • Hilsen til forårssolen
 • Hvad er det der gør jul til noget særligt
 • Hvor du sætter din fod
 • Hymn to Freedom
 • Hør musikken kalder

Øvestedet

Medlemsskab

Ønsker man optagelse i koret, er der optagelsesprøve efter 13 øveaftener. Først når man er optaget i koret, kommer man med ud på jobs.

Medlemsskab koster 700 kr. pr. sæson.

Vi øver hver tirsdag aften fra 19.00 til 21.30 på Treschowsgade 2, Vejle, i Østerbos lokaler. Derudover ca. 2 gange årligt en hel kordag (i en weekend).

Øvested: "Østerbo", Treschowsgade 2, 7100 Vejle

Kontakt formand Inge-Lise Smidt: Tlf. 4028 8381 | Mail: info@apollokoret.dk

 Bankoplysninger: Arbejdernes Landsbank, reg.nr.: 5398, kontonr.: 0392580