Korleder

Birger

Birger Elmgreen Sørensen er Apollokorets nye dirigent. Vi har i årevis bagt på ham, og efter et herligt nordisk korstævne, overgav han sig endelig og sagde ja. Birger underviser på Billund Kulturskole og har været tæt på os i mange år. Givet en ekstra hånd - eller taget sin tværfløjte med - til koncerter, senest i 2017, hvor han med kort varsel tog med koret til korstævne i Oslo.

Øvestedet

Medlemsskab

Ønsker man optagelse i koret, er der optagelsesprøve efter 13 øveaftener. Først når man er optaget i koret, kommer man med ud på jobs.

Medlemsskab koster 550 kr. pr. sæson.

Vi øver hver tirsdag aften fra 19.00 til 21.30 på Treschowsgade 2, Vejle, i Østerbos lokaler. Derudover ca. 2 gange årligt en hel kordag (i en weekend).

Øvested: "Østerbo", Treschowsgade 2, 7100 Vejle

Kontakt formand Inge-Lise Smidt: Tlf. 4028 8381 | Mail: info@apollokoret.dk

 Bankoplysninger: Arbejdernes Landsbank, reg.nr.: 5398, kontonr.: 0392580